MILIEUSYSTEMEN VOOR OP DE WERKVLOER

MILIEUSYSTEEM VOOR UW BEDRIJF 

 

 

Versie 2022 / 06

Milieu of omgeving is het geheel van voorwaarden en invloeden die voor het leven van organismen zoals mens, dier, plant en voor levensgemeenschappen van essentieel belang zijn. Het is de omgeving waarin de organismen leven. Het begrip milieu verwijst onder andere naar de fysieke omgeving, het natuurlijke milieu.Ook een hoogwaardige en duurzame oplossing voor het milieu heeft Milieusystemen Tiel door de levering van Milieubewuste producten te leveren aan de maatschappij, zoals fabrikanten en werkplaatsen, voor een milieubewuste reiniging en flexobassin opvang van alle producten.